Daň z nemovitých věcí

V případě, že v minulém roce došlo k jakémukoliv nabytí nemovitosti (koupí, darováním, zděděním), je potřeba do 31. ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává na finanční úřad pro kraj, ve kterém se nemovitost nachází. Pracoviště úřadu vybereme podle toho, kde vedou naši složku (pokud v daném kraji již máme nějaké nemovitosti), nebo podle toho, kde se nemovitost nachází. 

Příklad č. 1: Pan Vopršálek vlastní rodinný dům v Chomutově. V minulém roce zdědil byt po otci v Žatci. Daňové přiznání bude podávat na finanční úřad v Chomutově. 

Příklad č. 2: Paní Nováková koupila zahradu v Žatci. Jinou nemovitost zatím nevlastní. Daňové přiznání bude podávat na finančním úřadě v Žatci. 

Příklad č. 3.: Pan Kanárek vlastní chatu ve středočeském kraji v Rakovníku. Tam také podával v minulosti daňové přiznání. Nyní koupil byt v Žatci. Daňové přiznání bude podávat v Žatci. Následně bude platit daň z nemovitých věcí za chatu na účet finančního úřadu pro středočeský kraj a daň za byt na účet finančního úřadu pro ústecký kraj.  

Vyplnit daňové přiznání není složité. V případě, že si nebudete vědět rady, klidně zavolejte, ráda vám s podáním pomohu. 


Pokud člověk již nějaké nemovitosti vlastnil, podává se daňové přiznání pouze dílčí (toto lze podat jen papírově na finančním úřadě, nelze podat elektronicky). V případě, že je nemovitost naše první, lze podat přiznání i elektronicky pomocí datové schránky a aplikace EPO zde: https://rem.ax/dan_z_nemovitosti_epo

Pokud budete mít štěstí na referenta na finančním úřadě, s vyplněním daňového přiznání vám většinou pomůže. Co budete potřebovat vědět? Do daňového přiznání se vyplňují identifikační údaje jednotlivých nemovitostí (parcelní číslo, číslo popisné, jejich typ a rozloha). Proto doporučuji, vezměte si sebou výpis z katastru nemovitostí. Pokud neodpovídá velikost stavební parcely v katastru nemovitostí skutečné zastavěné ploše nemovitostmi, dopředu si změřte, jaká část parcely je zastavěna stavbami a jaká ne. U bytu zase budete potřebovat velikost bytu a velikost spoluvlastnických podílů na domě a pozemcích. Žádné přílohy však k daňovému přiznání přikládat nemusíte. 

Jestliže má nabývaná nemovitost více spoluvlastníků, tak všichni nemusí podávat daňové přiznání. Mohou se domluvit na zvolení společného zmocněnce, který může za všechny podat jedno daňové přiznání a zaplatit daň. V tomto případě je nutné k daňovému přiznání doložit, že spoluvlastníci souhlasí s takovou formou podání daňového přiznání.

Daňové přiznání musíte podat nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce nabytí, nebo pozbytí nemovitosti. Na základě podaného daňového přiznání finanční úřad zkontroluje správnost výpočtu a zašle vám složenku pro platbu daně. Tu je třeba uhradit do 31. 5.